Легендата за създаването на Равда

Една интересна приказка за Равда